Google+

I dagens klimat av sociala medier och sociala nätverk är det självklart att Google ska ha ett sådant också. Därför lanserades år 2011 tjänsten som heter Google+ och ibland bara förkortas till G+. Där kan människor kommunicera med varandra och utöka sitt nätverk med nya vänner, eller hitta gamla vänner från förr.

Google+Det som skiljer Google+ lite från andra typer av sociala medier som till exempel Facebook eller Instagram, är att G+ jobbar mycket med vad man kallar för cirklar, alltså grupper och sociala sammanhang där en viss typ av människor håller till. På så vis har man tagit det traditionella fysiska sammanhanget till internet. G+ har på snabb tid fått många användare och syftar till att utmana Facebook om att vara det största sociala nätverket på internet. Det är självklart en lång väg att gå eftersom Facebook är så pass etablerat och populärt, och många anser att G+ för alltid bara kommer att vara ett komplement till kungen av social medier.