Sociala medier

De sociala mediernas betydelse har ökat explosionsartat. Från att i början bara varit ett forum för vissa grupper så har de nu spridit sig till alla samhällsgrupper och kategorier.

Sociala medierFacebook är ett socialt forum som erbjuder ett roligt och enkel sätt att kommunicera med bekanta som man inte träffar så ofta. Det går snabbt att få en överblick över vad som händer för tillfället i bekantskapskretsen. I början var facebook ett sätt för studenter att kommunicera mellan olika skolor. Men idag används det av alla åldersgrupper.

Facebook har en lång rad funktioner som gör den till ett användarvänligt och populärt forum. Här kan även företag göra reklam och kommunicera med sina kunder.

Twitter är en annan social nätverkstjänst där man kommunicerar med korta meddelanden. Dess populariteten har vuxit de senaste åren och den används både av privatpersoner som företagare.